Zeka Testleri

Ankara Psikolog Merkezimizde Wisc-R ve Stanford-Binnet Zekâ Testleri başarıyla uygulanmaktadır.

6-16 yaş aralığı için uygulanmakta olan Wisc-R zekâ testi, Wisc-R konusunda yetkinlik sahibi bir psikolog tarafından yapılmalıdır. Test yaklaşık 90-120 dakika arası bir zaman almaktadır. WISC-R zekâ testi sonuçlarının bireyi tanıma anlamında en önemli ipuçlarını verebildiği gözönünde bulundurulmalıdır.

Stanford-Binnet zekâ testi ise 2-16 yaş aralığı için uygulanmakta 50-70 dakika arası zaman almaktadır. Wis-R için olduğu gibi bu testin uygulaması da, Stanford-Binnet konusunda yetkinlik sahibi bir psikolog tarafından yapılmalıdır. Testin uygulanması sonucu bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir.

Detaylı bilgi için telefonla arayabilirsiniz.


  • TELEFONLA ARA
    HARİTADA BULUN