EMDR Terapisi

Ankara Psikolog EMDR Terapisi

Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olan EMDR terapisi güçlü bir psikoterapi yaklaşımı olarak öne çıkmaktadır.

EMDR’ın geliştirilmesi 1987 yılında Doktor Francine Shapiro’nun rahatsız edici düşüncelerin şiddetini göz hareketleriyle azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başlamıştır.

Birçok kaygı bozukluğu, somataform bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, alkol-madde kullanım bozuklukları, bağımlılıklar, kaygı, suçluluk duygusu, öfke ve çeşitli depresyonlar için semptomların azaltılmasında kullanılan EMDR Terapisi ile son derece hızlı ve etkili sonuçlar alındığı görülmektedir. Psikolojik travmanın yarattığı duygusal blokajı kaldıran EMDR uygulamaları kişinin iyileştirici içsel ve dışsal kaynaklarının harekete geçmesine izin verir. Bu sayede beyinde kilitli kalmış travmatik yaşantının işlenmesini sağlar.

Fizyolojik temelli bir terapi olan EMDR terapisinin kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, sosyal çevresine, dünyaya bakışını da pozitif yönde değiştirip kişisel gelişim sağlamaktadır. EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanmaktadır.


  • TELEFONLA ARA
    HARİTADA BULUN