Bireysel Psikoterapi

Bireysel psikoterapi, kişinin duygusal çatışma ve sorunlarından kaynaklanan kaygı, stres, mutsuzluk gibi ruhsal sıkıntıları azaltarak kişiyi kaygı ve problemlerinden kurtarma, çevreye uyum yeteneğini arttırma, sosyal ilişkileri olgunlaştırma yeteneği kazandıran tüm teknik yöntem ve uygulamalarla kişinin kendini tanıması sürecidir.

Bireysel psikoterapi, danışan ve danışmanın birlikte koordine şekilde yürüttüğü bir yöntemdir. Ankara Psikolog olarak bireysel psikoterapide yanınızdayız.

Bireysel psikoterapi, danışanın içinde bulunduğu ruhsal duruma göre belli başlı bir konuya yönelebildiği gibi birden çok soruna da odaklanabilir. Bireysel psikoterapide kullanılan yöntem, terapi veren danışmanın, danışana uyguladığı belli testler ve gözlemler sonucunda belirlenir.

Bireysel psikoterapi seanslarına katılım, danışanın kendi hür iradesine bağlı ve gönüllülük esanslarına dayanır. Kesinlikle zorla bireysel psikoterapi uygulanmaz çünkü zorla katılımından hiçbir sonuç alınmaz.

Bireysel psikoterapiden bir sonuç alınabilmesi için kesin bir zaman dilimi verilemez çünkü her danışanın kendi içinde bulunduğu durum kendisine özeldir.

Bireysel psikoterapi, kişisel gizlilik esasına dayalıdır ve görüşülen hususlar danışan-danışman arasında tutulur. Gerekli görüldüğü durumlarda, danışman danışanını tıbbi yardıma yönlendirebilir.

Bireysel psikoterapi, danışanın danışmanını yargılamadığı, yalnızca küçük tavsiyelerle danışanın kendisini içinde bulunduğu kaygılı durumdan kurtarmasına yardımcı olmak amacıyla devam ettirilen karşılıklı diyalogdur.


  • TELEFONLA ARA
    HARİTADA BULUN