Bireysel Danışmanlık

Ankara Psikolog Merkezinde bireysel danışmanlık süreci kişiye özel olarak, alanında uzman psikologlar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.  Yaşanan sorunlar bireye özgü olduğu için çözümü de bireyin kendine özgü ve kendi özel ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirilmesidir.  Ankara psikolog merkezimizde her danışana uygun ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak olan terapist ve terapi yönteminin sağlanmasına büyük önem verilmektedir.

Yalnızlık, kendini ifade etmede güçlük, özgüven eksikliği, suçluluk ve utanç duyguları başta olmak üzere uzman bir kişiden alınacak psikolojik destek; bireylerin hem kendisine hem de çevresine olan farkındalığını arttıracak ve hayat doyumunu yükseltmektedir.

Merkezimizde uygulanan bireysel terapi hizmeti hayatın kendi kontrolünüzde olduğu hissiyatı uyandırır ve birey aldığı kararlarda, yaşamında daha mutlu olmaktadır. Ankara Psikolog merkezimzide seanslar minimum 45 dk. sürmekle birlikte psikolog ile görüşmelerin süresi ortalama 60 dakikayı bulabilmektedir. Görüşmelerin sıklığı danışan ile uzmanın aldığı ortak karar ile belirlenmektedir.

 


  • TELEFONLA ARA
    HARİTADA BULUN