Ankara Pedagog
Ankara Pedagog, Ankara Psikolog Merkezi

Ankara pedagog ve hizmetleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Çocuk yetiştirmenin daha önce hiç bu kadar zor olmadığı zamanlardayız. Zira günümüzde teknolojinin artması ve hızlı geçen günlük yaşam dolayısıyla çocuklar olağanüstü derecede çevresel etkiye maruz kalıyor. İlk olarak teknolojinin yaygınlaşmasıyla hem kullanım yaşı düşmüş hem de internet ortamına katkıda bulunmak kolaylaşmış durumda. Çok faydalı olan bu durum, dikkat edilmediğinde zararlı yanlarını fazlasıyla gösterebiliyor. Kontrolsüz olarak kullanılan teknoloji, sıkça rastlandığı üzere bağımlılık gibi sonuçlar doğurabiliyor. Diğer yandan hızlı geçen günlük yaşam, (anne çalışmasa bile) ebeveynlerin çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenememesine neden oluyor. İstekleri ve soruları yoğunluktan dolayı sürekli geçiştirilen çocukların hayatı da olumsuz etkileniyor.

Çocuğun eğitiminin ve genel olarak hayatının sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için, duygularını kontrol edebilmesi, bahsedilen çevresel etkilere karşı bir tavrının olması gibi meseleler büyük önem arz ediyor. Çünkü çocuklukta alınan eğitim ve ya etkilenilen durumlar doğrudan ve güçlü bir şekilde hayatın gidişatını etkiliyor. Psikologların bazı durumlarda karşısındaki kişiyi incelerken yaşı ne olursa olsun çocukluğuna inmeye çalışması da bu meseleyi destekliyor. Bu sebeple çocuğun hayattaki sarsılmalarını engellemek için doğru eğitimler verilmesi, hangi durumda nasıl karşılık verileceğinin bilinmesi gerekli hatta zorunlu.

Pedagoji, çocuk eğitimiyle ilgilenen alan olarak bu konunun temelini oluşturuyor. Pedagog ise pedagoji eğitimi almış kişiye deniyor. Pedagog, kelime olarak “eğitim bilimcisi” anlamına geliyor. Çocukların eğitiminin karakter yapısına uygun şekilde yani çocuğa özel olarak yapılması gerekiyor. Pedagog, çocuğun karakterini değerlendirerek ona özel eğitimi tespit ediyor. Bu noktada çocuğa nasıl davranmaları, nasıl karşılık vermeleri konularında ebeveynlere de rehberlik yapıyor.

Pedagoglar yetişkinlerden çok farklı çalışan çocuk zihnini daha önce denenmiş ve doğrulanmış kıstaslara göre analiz ediyorlar. Çocukta görülen gerginlik hali, stres ve ya davranışlarında bulunan aksaklıkların kökenini bulmaya çalışıyorlar. Çünkü bu sonucu doğuran sebep çok farklı noktalarda bulunabiliyor yani başka bir olay sorunu tetiklemiş olabiliyor. Mesela sınavlardan çekinen, korkan bir çocuğun aslında başarısız olduğunda ebeveynlerinin göstereceği tavırdan çekinmesi, dalgalı bir ruh hali olan çocuğun aslında çevresiyle iletişim kuramaması gibi noktalar pedagogların bilimsel analizleri sonucunda ortaya çıkıyor.

Çocukların sağlıklı ve başarılı bir hayat sürmesi için kişisel olarak gelişimesi ve kontrol mekanizmalarının kullanması gerekiyor. Bunun yolu da çocuğun sorunlarının kökenini tespit edebilmek ve becerilerini geliştirmekten geçiyor. Çevresel etkilerin arttığı özellikle Ankara gibi yoğun şehirlerde bir pedagog desteği almak çocuklara büyük katkı sağlıyor.

Ankara psikolog merkezi olarak yanınızdayız…


  • TELEFONLA ARA
    HARİTADA BULUN