Ankara Evlilik Danışmanı

Ankara psikolog ve ankara evlilik danışmanı hakkında detaylı bilgi.

Evlilik eşler için sadece beraber bir hayat yaşamaktan daha fazla bir anlam ifade eder. Sevinçlerini beraber yaşar. Evliliğe ilk adım atılırken söylendiği gibi eşler hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde bir ömür boyu yan yana yürürler. Zor zamanlarında birbirlerine destek olurlar. Çünkü biri sorunla baş edemediğinde diğer farklı bir bakış ile yardımcı olur.

Eşler, yine bu farklı karakter yapılarından dolayı karşılaştıklara olaylara aynı tepkiyi vermeyebilir ve ya aynı şekilde yorum yapmayabilir. Bu farklı perspektifler bazen eşler arasındaki iletişimi aksatır. Bir uyumsuzluk ortaya çıkarır. Aslında her iki taraf da iyi düşünmesine karşın çeşitli konularda orta nokta bulmak zor olur. Bu gibi durumlarda anlaşmazlık çatışmaya dönüşmeden sorunun kaynağını tespit etmek çok önemlidir. Küçük bir olay ile başlayan ayrışma, müdahale edilmezse kısa sürede derinleşebilir. Çevrede sıkça rastlanılan yemekten dolayı kavga etmişlergibi olaylar bu konunun örneklendirilmiş halidir.

Peki bu sorunlara nasıl yaklaşmalı? Çözüme nasıl gitmeli? Öncelikle evlilikte yaşanan (özellikle gereğinden fazla uzun süren) tatsızlıklara, bir sorunun sinyali gözüyle bakarak analiz etmek kaçırılmaması gereken bir noktadır. Eşlerin konuya hangi açıdan yaklaştğını, nasıl düşündüğünü değerlendirmek başlıca yapılması gerekli iştir. Fakat eşler, üstelik olayın da içindeyken bu değerlendirmeyi yapamayabiliyor. Bu noktada devreye alanında uzman Ankara evlilik danışmanı giriyor.

Ankara Evlilik danışmanı, eşlerin karakterleri ışığında olaylara ve birbirlerine karşı verdikleri tepkileri değerlendiren alanında uzman kişidir. Aslında sadece sorun yaşayan çiftlerin değil daha uyumlu br hayat isteyen eşlerin de evlilik danışmanından tavsiyeler almaları çok faydalı sonuçlar doğurmaktadır. Zira karşılıklı davranışların tespit edilmesi, eşlerin birbirlerini daha yakından ve doğru bir şekilde tanıması mümkün olmaktadır. Güven, destek olma, mutlu olma gibi konularda bilimsel bilgiler ışığında ve net ölçütlerle araştırma yapan evlilik danışmanı,

  • Eşlerin kafalarındaki belirsizlikleri ortadan kaldırma,

  • Karşılıklı davranışları belirleme,

  • Eşlerin zihnen birbirlerin nasıl tamamlayacağını bulma, gibi amaçlara sahiptir.

Bu amaçlara ulaşıldığında eşleri çok daha uyumlu ve mutlu bir yuva bekler. Toplumun temel sosyal kurumu olan ailenin mutlu olması, çocukların ve gelecek nesillerin de sağlıklı bireyler olarak yetişmesinin önünü açar. Bu sebeple yukarıda da bahsedildiği gibi sadece bir sorunu çözmek için değil daha kaliteli bir aile ortamı için de evlilik danışmanından tavsiyeler alınabilir. Ankara gibi büyük kentlerde bulunabilecek alanında çok daha tecrübeli bir danışman en doğru ölçütlerle en uygun tavsiyelerde bulunacaktır.


  • TELEFONLA ARA
    HARİTADA BULUN