Ankara Çocuk Terapisi

Çocukluk ve ergenlik dönemi çeşitli psikolojik yakınmalara zemin hazırlayabildiğinden psikolog desteği almak, hem sorunların çözümü hem de çocuk-ergen sağlıklı gelişimi için önemlidir. Ankara psikolog merkezindeki çocuk ve ergenlere yönelik terapiler birçok psikolojik yakınmaya karşı önemli katkı sağlamaktadır.

Ankara psikolog merkezimizdeki çocuk-ergen biriminde yaptığımız çalışmalarda amacımız çocukların uygun kişilik özellikleri geliştirmelerine destek olmak, anne-baba, kardeş ve çevre ile yaşanan sosyal çatışma ve sorunların çözülmesine katkı sağlamak, okul ve eğitim performansına, psikolojik yakınmaların tedavisine yardımcı olmaktır. Ankara Psikolog Merkezimizde çocuk-ergen çalışmaları anne-babanın aktif katılımını kapsamaktadır. Merkezimizde bireysel görüşmelere ek olarak, gerekli görülen durumlarda terapi dışında zeka ve gelişim testleri de merkezimizde uygulanabilmektedir. Çocuk ve ergenlere yönelik bu terapiler birçok psikolojik yakınmaya karşı önemli katkı sunmaktadır.

Çocuk-ergen terapileri; depresyon, anksiyete, panik atak, takıntı, sosyal fobi vb. yaygın psikiyatrik bozukluklar, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, gelişimsel bozukluklarda sosyal readaptasyon ve psikoeğitim, davranış bozuklukları ve riskli davranışlara müdahale, bağımlılık tedavi önleme ve koruma, sosyal ilişki kurma becerileri
kardeş kıskançlığı, yeme ve uyku sorunları, okul ve akademik performans sorunları, tercih ve kariyer danışmanlığı konularını kapsamaktadır.

Ankara psikolog merkezimizdeki bireysel başvurularda tüm bilgiler gizli tutulmaktadır.


  • TELEFONLA ARA
    HARİTADA BULUN